ปิดเมือง

FEATUREDReportages

กรุงเทพฯ ภายใต้วิกฤตโควิด-19

กว่าห้าเดือนแล้วที่ชีวิตในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่มีการยืนยันผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รัฐบาลประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับโรคระบาด ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองเปลี่ยนไป พ.ร.ก. ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวถูกบังคับใช้ นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียน นักศึกษาต้องหยุดเรียนหรือเรียนออนไลน์ที่บ้าน ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์การค้าและธุรกิจต่างๆ ถูกปิด บริการต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ พนักงานบริษัทต้องทำงานที่บ้าน การใส่หน้ากากในที่สาธารณะเป็นสิ่งจำเป็น  Plus

Read More