พนักงานบริการ

FEATUREDLatestReportages

ผู้ชายขายบริการ

เดือนมิถุนายนถือเป็น Pride Month หรือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) เนื่องในโอกาสนี้ Plus Seven ขอนำเสนอ Photo Essay บอกเล่าเรื่องราวของผู้ชายขายบริการในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาบเกี่ยวกับความหลากหลาย เสรีภาพ และความปลอดภัยทางเพศ หากแต่ถูกพูดถึงน้อยกว่ากลุ่มอื่น จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็น ‘ชายขอบของชายขอบ’ ต้นฉบับเรื่องและภาพโดยวรุตม์ พงศ์พิพัฒน์

Read More