พื้นที่ป่า

FEATUREDLatestReportages

4 ทศวรรษแห่งการต่อสู้ : ความสำเร็จและความฝันของชุมชนบ่อแก้ว

เมื่อพูดถึงการต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชนในการอยู่รวมกันของคนกับป่า หลายๆ คนก็คงจะนึกถึงชุมชนบางกลอยเป็นอันดับต้น และหากพูดขยายความต่อไปถึงขบวนการต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จ หนึ่งในนั้นก็คงมีชื่อของชุมชนบ่อแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รวมอยู่ในนั้นด้วย  ชุมชนบ่อแก้ว เป็นชุมชนขนาดไม่ใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนมะลิวรรณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนบ่อแก้ว เป็นชุมชนที่มีข้อพิพาทกับรัฐเรื่องที่ดินทำกินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2516 มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซำผักหนาม ในกฎกระทรวงฉบับที่

Read More