อภิวัฒน์สยาม

ArticlesLatest

ย้อนรอยอภิวัฒน์สยาม จากภาพเหตุการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน

89 ปีที่แล้ว วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กลุ่มประชาชนและนายทหารหนุ่มจำนวนหนึ่งภายใต้ชื่อคณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบรัฐธรรมนูญ นับเป็นปฐมบทประวัติศาสตร์การเมืองฉบับประชาธิปไตยของไทย อย่างไรก็ตาม แม้ผ่านมาเกือบเก้าทศวรรษให้หลัง ประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับข้อถกเถียงจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่าการตัดสินใจกระทำการปฏิวัติในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ และเป็นการชิงสุกก่อนห่ามหรือไม่  และข้อถกเถียงที่ไร้คำตอบดังกล่าวก็จะเวียนวนกลับมาเสมอเมื่อเกิดการรัฐประหารดังเช่น 19 ครั้งที่ผ่านมา โดยไม่มีใครสืบลึกไปถึงเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้ทำการอภิวัฒน์เหล่านั้น

Read More