เมนู

ArticlesFEATUREDLatest

ปล่อยให้เจ็บ เพื่อเติบโต : เมนู สุพิชฌาย์ ชัยลอม

ทุกอย่างเริ่มต้นที่ครอบครัว ทั้งความรักและความขัดแย้ง เรื่องราวของประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความไม่ลงรอยภายในครอบครัวภายหลังจากการออกมาเคลื่อนไหวหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหลายเดือนที่ผ่านมาปรากฎความรุนแรงที่น่าประหลาดใจ Plus Seven สัมภาษณ์เมนู สุพิชฌาย์ ชัยลอม ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ภาพแผ่นหลังของตนเองขณะชูสามนิ้วกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อน และสังคมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการออกมาเคลื่อนไหว ซึ่งมีทั้งแรงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเราเคลื่อนไหวอยู่ในโลกประชาธิปไตย เมนู เล่าว่าพ่อของตนเป็นตำรวจ ในขณะที่แม่ทำเบอเกอรี มีน้องหนึ่งคน ส่วนตัวเองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก สายศิลป์-ภาษา

Read More