ครูใหญ่

ArticlesFEATUREDLatest

โรงเรียนสุด (เหลื่อม) ล้ำ

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ทุกคนมักหยิบยกมาพูดเมื่อเอ่ยถึงปัญหาด้านการศึกษาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างอย่างมหาศาลของคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชั้นนำ โรงเรียนต่างจังหวัด หรือโรงเรียนในกรุงเทพฯ ไปจนถึงการมีอยู่ของโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนต้องใช้ต้นทุนทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับการเข้าถึงทางการศึกษา โอกาสที่ซื้อได้ด้วยเงิน อรรถพล บัวพัฒน์ หรือ ครูใหญ่ ติวเตอร์วิชาสังคม และภาษาไทย ในจังหวัดขอนแก่น อธิบายถึงความเหลื่อมล้ำของการศึกษาผ่านมุมมองของติวเตอร์ว่า “ในสังคมใดๆ ก็ตามที่ปริมาณเงินที่มากกว่า สามารถซื้อคุณภาพด้านการคมนาคม การรักษาพยาบาลและการศึกษาที่ดีกว่า

Read More