ทุ่งคำ

ArticlesLatest

15 ปี เหมืองแร่ทุ่งคำ: เมื่อคดีสิ้น แต่การต่อสู้ยังไม่ถึงที่สุด

นับตั้งแต่การเปิดเหมืองแร่ทุ่งคำในช่วงปี พ.ศ. 2549 เปิดการถลุงแร่ปี พ.ศ. 2551 และการปิดเหมืองในช่วงปี พ.ศ. 2559 เป็นเวลากว่าทศวรรษที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและข้อพิพาทมหาศาลระหว่างผู้ประกอบการเหมืองแร่กับประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่ ซึ่งแม้ต่อมาคดีความและความขัดแย้งจะเริ่มคลี่คลายในระดับหนึ่ง แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้ทำลายชีวิตของผู้คนในชุมชนรอบเหมืองแร่ไปไม่มากก็น้อย โดยเหมืองแร่ทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย ตั้งอยู่ที่ 179 หมู่ที่ 3 ต.เขาหลวง

Read More