นิยาย

ArticlesLatest

นักเขียนนิยายไทย อยู่หรือไปในยุคดิจิตอล

ในปี 2553 Nicholas Negroponte ผู้เขียนหนังสือ Being Digital และผู้ก่อตั้ง MIT Media Lab กล่าวว่า “หนังสือเล่มที่จับต้องได้จะตายภายใน 5 ปี” ปัจจุบันเวลาล่วงเลยมา 10 ปีแล้ว หากเป็นความตาย ก็เป็นความตายที่เนิ่นนานและทรมาน

Read More