บุหรี่ไฟฟ้า

ArticlesFEATURED

Fake News Series | บุหรี่ไฟฟ้า – ความจริงที่รัฐไทยไม่พูดถึง

หากพูดคำว่าข่าวปลอม (Fake News) เราคนไทยก็คงจะนึกถึงประเด็นเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งเป็นที่พูดถึงกันอย่างร้อนแรงตั้งแต่ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ดุเดือดไม่แพ้กัน หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้า ที่แม้หลายประเทศทั่วโลกจะให้การยอมรับว่าคือนวัตกรรมที่ช่วยชีวิตผู้สูบบุหรี่ เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและคนรอบข้างน้อยกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับบุหรี่แบบดั้งเดิม แต่องค์กรภาครัฐและ NGOs (ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ) กลับแสดงออกว่าไม่คิดเช่นนั้น รู้จักบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าถูกจำแนกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเวเปอไรเซอร์ (vaporizer)​ หรือที่เรียกกันว่าเวป (vape) 

Read More