พรบ.คอมฯ

ArticlesFEATURED

Fake News Series | ส่องอำนาจรัฐจัดการข่าวปลอม

หลังจากรัฐบาลจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้การดูแลของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็มีการโหมระดมจับกุมผู้ปล่อยเฟคนิวส์อย่างต่อเนื่อง แล้วอำนาจของรัฐในการจัดการกับสิ่งที่ถูกนิยามว่าเป็นข่าวปลอมนั้นมีอะไรบ้าง บัญญัติกฎหมายในมือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข่าวปลอมถูกระบุอยู่ใน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2

Read More