DRG

ArticlesOpinion

ร่อนหมายจับ โปรยหมายเรียก: ยุทธการเด็ดปีกผู้ชุมนุม

การชุมนุมปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลคลายล็อคดาวน์จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 แม้รัฐบาลจะอ้างถึงการคง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ท้ายที่สุดกลับถูกใช้ในคดีการเมืองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการออกหมายจับรวมกว่า 31 รายชื่อจากการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมา โดย 15 รายแรกถูกหมายจับในหลายข้อหา ได้แก่ 1. กระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอัน มิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อ ความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร

Read More