ArticlesFEATURED

ศาสนาปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือโรคระบาด COVID-19

ไม่เพียงแต่ปุถุชนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ศาสนา ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของผู้คนจำนวนมาก กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อการรวมตัวกันเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะอาจเพิ่มการแพร่กระจายไวรัส

อิสลาม: บททดสอบจากอัลเลาะห์

“บางคนร้องไห้ เวลาได้ยินเสียงผมอาซาน (การเรียกเพื่อละหมาดของอิสลาม) เขาปวดร้าว บ่งบอกถึงความรู้สึกว่านี่เป็นบ้านของอัลเลาะห์ ที่พระองค์กำหนดไว้ว่าพวกเจ้าต้องมาละหมาดที่นี่ทุกวันศุกร์ แต่ในเมื่อพระองค์กำลังทดสอบศรัทธา โดยให้ทุกคนต้องละหมาดที่บ้าน ก็ต้องทำ”

ฮายิดดีน โต๊ะเซียะ ประจำมัสยิดฮารูณ ขณะอาซานเพื่อส่งสัญญาณบอกการละหมาด

ฮายิดดีน โต๊ะเซียะ (ผู้ดูแลมัสยิด) ประจำมัสยิดฮารูณ มัสยิดเก่าแก่ย่านเจริญกรุง กล่าวว่า การที่ไม่สามารถละหมาดที่มัสยิด และต้องละหมาดที่บ้านเพียงอย่างเดียว ชาวมุสลิมควรเปลี่ยนวิธีคิด ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นดุจบททดสอบของพระเจ้า ให้ครอบครัวมารวมกลุ่มละหมาดร่วมกัน ให้เกิดความรักในครอบครัวขึ้น เพื่อชดเชยกับความรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ละหมาดที่สุเหร่า ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางใจของชุมชน

หลังจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้มีประกาศจากจุฬาราชมนตรี หรือผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้งดการรวมตัว และทำการละหมาดที่บ้านแทน ส่วนที่มัสยิด ให้คณะกรรมการมัสยิด อิหม่าม และโต๊ะเซียะ อาซาน ละหมาดตามปกติ โดยให้ละหมาดรวมกันไม่เกิน 5 คน และเว้นระยะห่างในการละหมาด 

มัสยิดฮารูณ เหลือเพียงความเงียบเหงา เมื่อจุฬาราชมนตรีมีคำสั่งให้ละหมาดที่บ้าน

ส่วนรอมฎอน หรือเทศกาลถือศีลอดที่กำลังจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนเมษายนนี้ ชาวมุสลิมยังคงต้องรอประกาศจากจุฬาราชมนตรีว่าจะปรับรูปแบบกิจกรรมทางศาสนาอย่างไร

“หลักๆ ตอนนี้ก็คือไม่มีการมาชุมนุมกัน แต่มีการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนด้วยการทำข้าวกล่อง ทำอาหารแจกตามบ้านเรือน และก็คงจะยังทำต่อไปในช่วงถือศีลอด” ฮายิดดีนกล่าว

การทำความสะอาดพรมที่ห้องสำหรับละหมาด ที่ชั้น 2 ของมัสยิดฮารูณ
เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทางมัสยิดฮารูณได้จัดให้มีการละหมาดที่ห้องด้านล่างแทน
พุทธ: จัดระบบเข้าคิวฉัน-ฉันแยก

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีศาสนิกชนจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย มาตรการรับมือนั้นแตกต่างกันไปตามนิกาย และทรัพยากรที่แต่ละวัดจะเอื้ออำนวย

พระมหานพพร ปุญญชโย รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดธรรมกาย เล่าถึงมาตรการในการรับมือว่า เนื่องจากวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ มีพระเณรจำวัดอยู่กว่า 2,000 รูป ทางวัดจึงได้ตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด

จุดตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารต่างๆ ในวัดพระธรรมกาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสวมใส่เฟสชีลด์ที่ทางวัดจัดทำขึ้นในการป้องกันตัว

ทีมงานได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิตามประตูทางเข้าของวัดและอาคาร  และนำมาตรการสาธารณสุขสากลมาปรับใช้ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างกันประมาณ 2-3 เมตรในทุกศาสนกิจ การล้างมือและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การเปลี่ยนให้ใช้อาสนะส่วนตนแทนอาสนะรวมที่ส่วนกลางจัดให้ เพื่อป้องกันการสัมผัสพื้น และมีการทำความสะอาดพื้นที่ทุกสองชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยามาให้คำปรึกษาตลอดเวลา

แถวของพระสงฆ์ ในวัดพระธรรมกาย ซึ่งมีขึ้นเพื่อการจัดระยะห่าง ก่อนรับภัตตาหาร

“การฉันภัตตาหารปรับเปลี่ยนไป จากการฉันเป็นวงแล้วมีญาติโยมมาประเคนให้ เป็นให้ตัวแทนพระสงฆ์เป็นผู้รับสังฆทานหนึ่งรูป มีญาติโยมกล่าวคำถวายสังฆทานโดยเว้นระยะห่างประมาณ 5 เมตร จากนั้นพระสงฆ์จึงเข้าแถวรับภัตตาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ครัวที่ทางวัดดูแลเป็นพิเศษในเรื่องสุขอนามัยและความสะอาด เป็นผู้จัดภัตตาหารไว้ให้เป็นชุด แต่ละชุดจะมีการห่อพลาสติก”

ภัตตาหาร ถูกจัดขึ้นเป็นสำรับ และห่อหุ้มด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันเชื้อ

ในส่วนของการสื่อสาร วัดธรรมกายมีช่องทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตทีวีของทางวัด และกำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เพื่อให้สาธุชนสามารถฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันได้อีกช่องทางหนึ่ง

กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนหมู่มาก เช่น การบวชภาคฤดูร้อน การปฏิบัติธรรม และกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทางวัดได้ยกเลิกทั้งหมด

“ทางวัดธรรมกายมีการจัดทำหน้ากากและเฟสชีลด์ขึ้นเอง สำหรับมอบให้คนในชุมชนรอบๆ วัด โดยร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และเตรียมที่จะมอบเจลล้างมือแอลกอฮอลล์และเฟสชีลด์ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงด้วย” พระมหานพพรอธิบาย

ด้านวัดขนาดกลาง ใจกลางเมืองอย่าง วัดมหาพฤฒาราม ซึ่งมีพระและเณรรวมกันราว 60 รูป มีการปฏิบัติศาสนกิจหลายๆ อย่างตามปกติ แต่มีการปรับบ้าง เช่น การฉันภัตตาหารแยกที่กุฏิ การทำวัตรร่วมกันแต่ให้นั่งห่างกัน การบิณฑบาตที่ให้พระสงฆ์สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจะมีญาติโยมนำมาถวายให้ เป็นต้น

พระราชวิชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒราม

“กิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางศาสนา ทางวัดมีการยกเลิกทั้งหมด ส่วนศาสนิกชนให้ทำใจให้สบายให้มากที่สุด เป็นไปได้ก็อย่าชุมนุมกัน” พระราชวิชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามกล่าว

คริสต์: เพราะความรักทำให้เราใกล้กัน

บาทหลวง พรชัย สิงห์สา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารนักบุญอันนา ผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ เล่าว่า โบสถ์คาทอลิก ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางประกอบศาสนกิจแล้ว เช่นการมิสซาก็จะเป็นการประกอบพิธีออนไลน์ โดยให้มีบาทหลวงประกอบพิธีกรรมที่โบสถ์ ส่วนการรับศีลอภัยบาปให้จัดในที่โล่ง สวมใส่หน้ากาก และเว้นระยะห่างต่อกัน

ช่องทางออนไลน์เป็นตัวเลือกในการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชน
โดยแต่ละโบสถ์จะมีการ Live streaming และเผยแพร่วิดิโอพิธีกรรมผ่านทางเว็บไซต์ Youtube

ในส่วนของพิธีกรรมศีลต่างๆ หากเป็นพิธีที่เลื่อนได้ก็ให้เลื่อนไปก่อน หรือจัดแบบป้องกันตัวเอง เช่น พิธีศีลแต่งงาน พิธีศีลบวชเป็นสงฆ์ ส่วนพิธีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ เช่น พิธีศพ ทางโบสถ์ก็จะดำเนินการตามที่ประกาศของจังหวัดกำหนดมา โดยจะให้มีการลงทะเบียนชื่อผู้เข้าร่วมพิธี ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดการเดินทาง ให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมใส่หน้ากากและมีเจลสำหรับล้างมือไว้ให้บริการ เว้นระยะห่างในการนั่ง และจัดให้มีพิธีกรรมสั้นกระชับ โดยพยายามรักษาไว้ซึ่งแก่นของพิธีกรรมเท่านั้น 

ภาพจาก อาสนวิหารนักบุญอันนาสังฆมณฑลนครสวรรค์

ขณะเดียวกัน สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หรือช่วงปัสกาและอีสเตอร์ (วันที่เชื่อกันว่าเป็นวันพระเยซูถูกตรึงกางเขน) ในช่วงวันที่ 8-16 เมษายน แต่เดิมทางโบสถ์จะเตรียมไข่ปัสกาเพื่ออวยพรพี่น้องคริสตชนที่มาร่วมพิธีมิสซา แต่ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นการจัดพิธีกรรมขนาดเล็ก และให้ผู้คนมิสซาออนไลน์ร่วมกันที่บ้าน และบาทหลวงจะเดินทางไปตามบ้านเรือนเพื่อนำศีลมหาสนิทไปอวยพร โดยให้แต่ละบ้านตั้งแท่นขนาดเล็กรอด้านหน้าบ้าน เพื่อรอรับการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า และทางโบสถ์ก็ได้เตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบให้ทุกครอบครัวอีกด้วย

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เราจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพเพื่อความปลอดภัย แต่ความรักและศรัทธาเป็นเรื่องที่ไม่มีระยะห่าง

About the author

Thanapong Kengpaiboon
Executive Editor
PLUSSEVEN phototeam

Photojournalists with a variety of interests—politics, economy, society, culture.

Thanapong Kengpaiboon and PLUSSEVEN phototeam

Photo Editor/ Content Editor