COVID-19: ย่างก้าวระหว่างความเป็นและความตาย

นับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา การแพร่ระบาดจนเกิดเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ซัดโครมเข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ผมได้เดินทางไปทั่วกรุงเทพฯ บันทึกภาพของผู้คนที่พยายามนำพาชีวิตเพื่อนมนุษย์ผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาด ท่ามกลางการจัดการของรัฐบาลที่ติดขัดในเรื่อง ‘ขั้นตอน’ จำนวนมาก จนหลายชีวิตไม่อาจดำรงอยู่ในวันนี้ ก่อนที่สถานการณ์ (เกือบ) ล็อกดาวน์จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเดือนเมษายนผมเดินทางไปที่วัดสะพาน พระโขนง เขตคลองเตย เพื่อบันทึกภาพการตรวจโควิดเชิงรุกของกรุงเทพฯ โดยเน้นหนักไปยังกลุ่มผู้อาศัยอยู่ในสลัมคลองเตย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Read more

COVID-19 : สภาวะขาดรายได้ ทำลายชีวิตคนจนเมือง

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ประเทศไทยต้องเผชิญมาเป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ จนมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 100,000 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 500 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่การระบาดรอบใหม่ เพิ่มปริมาณผู้ติดเชื้อขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งตั้งแต่วันที่

Read more

โควิด-19 ในคลองเตย: เมื่อรัฐขยับตัวช้าเกินไป 

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะยากดีมีจน รวยล้นฟ้าย่อมมีสิทธิติดเชื้อได้ทั้งสิ้น  แม้รัฐบาลจะพยายามบอกว่าทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน แต่กระแสข่าวที่ออกมาตามหน้าสื่อกลับสวนทาง เมื่อผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในสังคมได้ออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลการติดเชื้อ ภาพที่เห็นนั้นคือการบริการจากทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่พร้อม ทั้งการตรวจเชื้อ การรับตัวไปรักษา หรือว่าในส่วนของสถานรักษาพยาบาลที่มีความครบครัน แต่ประชาชนคนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนที่เปราะบางทางเศรษฐกิจกลับต้องเผชิญกับความยากลำบากในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ราคาสูงเกินกว่าจะแบกรับต้นทุนได้ หรือต่อให้มีการบริการตรวจหาเชื้อฟรีก็มีจำนวนจำกัดจนเกิดการแย่งชิงสิทธิ การประสานงานที่เชื่องช้าระหว่างองค์กรที่มีหน้าที่ในการรับผู้ป่วยจากบ้านไปส่งที่โรงพยาบาล

Read more

สลัมตกสำรวจ: มุมเมืองที่ถูกเมิน

เมื่อพูดถึงชุมชนแออัดในเมือง หรือ “สลัม” หลายคนมักจะนึกถึงชุมชนที่มีชื่อเสียง เช่น ชุมชนคลองเตย ชุมชนบ่อนไก่ หรือชุมชนบ้านครัว ชุมชนเหล่านี้ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้คนในชุมชนขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว มีปัญหาด้านสุขอนามัย และขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ชุมชนเหล่านี้ยังได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนเป็นครั้งคราว  แต่ในกรุงเทพมหานครยังมี “สลัมตกสำรวจ” อีกเป็นจำนวนมากที่มีปัญหาไม่ต่างกัน แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างชุมชนชื่อดังที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ชายขอบของความเหลื่อมล้ำ สิทธิพล ชูประจง

Read more

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ต้นแบบการบรรเทาปัญหาผู้ป่วย COVID-19 ล้น

ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งในวิกฤตไวรัส COVID-19 ระบาด คือ ความสามารถในการรับมือผู้ติดเชื้อของระบบสาธารณสุข หากจำนวนผู้ติดเชื้อก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าทรัพยากรการแพทย์ที่มีอยู่ ผู้ป่วยจำนวนมากอาจเข้าไม่ถึงการรักษาที่จำเป็นอย่างทันท่วงทีจนเป็นอันตรายได้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ คือ หนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาพื้นที่ดูแลและกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อไม่เพียงพอ มีกาารระดมทรัพยากรทางการแพทย์ งบประมาณ และบุคลากร เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ  COVID-19 และแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Read more

COVID-19: สถานการณ์ขยะในกรุงเทพฯ

เมื่อร้านอาหารในกรุงเทพฯ ถูกสั่งห้ามให้บริการลูกค้าที่ร้าน ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้น และส่งผลต่อประเภทและปริมาณขยะโดยรวมด้วย วันชัย พนักงานเก็บขยะเขตวัฒนา กล่าวว่า ปริมาณและลักษณะของขยะที่พบในช่วงนี้เปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ เช่น โซนโรงแรมหรือบริเวณที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ ปริมาณขยะลดลงมาก เพราะชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางกลับประเทศ และไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่ม บริเวณคอนโดมิเนียมที่ผู้อาศัยส่วนใหญ่เป็นคนไทย ปริมาณขยะไม่แตกต่างจากช่วงปกติ แต่พบขยะประเภท กล่องข้าว

Read more

Opinion: สิ่งแวดล้อมกับไวรัสโคโรนา 2019

โดย ประภัสสร ทองยินดี ก่อนการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลายประเทศทั่วโลกล้วนต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษทางอากาศ ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ (Climate Change) ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ ซึ่งที่มาและสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ สอดคล้องกับบทความของ Connected & autonomous vehicles

Read more

ศาสนาปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือโรคระบาด COVID-19

ไม่เพียงแต่ปุถุชนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ศาสนา ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของผู้คนจำนวนมาก กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อการรวมตัวกันเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะอาจเพิ่มการแพร่กระจายไวรัส อิสลาม: บททดสอบจากอัลเลาะห์ “บางคนร้องไห้ เวลาได้ยินเสียงผมอาซาน (การเรียกเพื่อละหมาดของอิสลาม) เขาปวดร้าว บ่งบอกถึงความรู้สึกว่านี่เป็นบ้านของอัลเลาะห์ ที่พระองค์กำหนดไว้ว่าพวกเจ้าต้องมาละหมาดที่นี่ทุกวันศุกร์ แต่ในเมื่อพระองค์กำลังทดสอบศรัทธา โดยให้ทุกคนต้องละหมาดที่บ้าน ก็ต้องทำ” ฮายิดดีน โต๊ะเซียะ

Read more

COVID-19: ภาวะผู้นำและการสื่อสารในยามวิกฤต

การพูดที่ห้วนสั้นรวดเร็ว เสียงอู้อี้ที่ฟังไม่รู้เรื่อง และเนื้อหาที่วกไปวนมา สิ่งเหล่านี้เป็นความคิดเห็นที่พบได้ทั่วไปในโลกออนไลน์ ต่อการแถลงของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินท่ามกลางภาวะไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด อากัปกิริยาของผู้นำประเทศนั้นสะท้อนภาพที่น่าสนใจในทางรัฐศาสตร์  ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ความเห็นถึงการแสดงออกของรัฐบาล ความคาดหวังของประชาชน และการสื่อสารที่ควรกระทำในภาวะวิกฤต ไว้ว่า การแสดงออกของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งบริหาร

Read more

มนุษย์ผู้ “ขับ” เคลื่อนกรุงเทพฯ ภายใต้วิกฤตโรคระบาด

กรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเงียบเหงาวังเวง ผิดไปจากภาพเมืองใหญ่อันจอแจที่คุ้นเคย นับตั้งแต่มีการออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ และจำกัดการเดินทางออกนอกเคหะสถานเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ห้างสรรพสินค้า ร้านรวง และบริษัทจำนวนมากปิดทำการ สถานที่สาธารณะว่างเปล่าปราศจากผู้คน ทว่าบนท้องถนนยังมีคนกลุ่มหนึ่งเดินทางไปทั่วเมืองอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อขับเคลื่อนให้ชีวิตยังคงดำเนินต่อไป “ความจนมันน่ากลัวกว่า ทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย บ้านเขาก็ไม่ได้ให้หยุดผ่อน ผมก็ต้องกินต้องใช้ เลยต้องออกมาวิ่งมอเตอร์ไซค์รับงาน” แจ๊ค หนุ่มใหญ่วัย 39 ปี อาชีพขับจักรยานยนต์รับส่งอาหาร

Read more